Thumb_ja2ajw97_005

Avskedsintervju med Emil Molin

09 Apr 2018 11:2704 USD

Innan flyttlasset söderut hälsade Emil Molin på i MODO Channels studio. Hör intervjun om hans utveckling i MODO, kompisar i Ö-vik, favoritrestaurangen, minnen från tiden i föreningen och beslutet att flytta.

Read more